We werken meestal  in groepen van 6 tot 12 personen.  Als u een opstelling doet voor uzelf, bespreekt u samen met de begeleiding wie of wat of welke familieleden er opgesteld zullen worden. Vervolgens vraagt u aan deelnemers van de groep om plaatsvervanger te zijn voor familieleden van uw systeem, inclusief een plaatsvervanger voor uzelf. Deze plaatsvervangers noemen we representanten. U plaatst deze representanten ergens in de ruimte. Daarna gaat u zitten naast de begeleider. U observeert wat er spontaan gebeurt tussen de representanten onderling. Door deze setting en de begeleider maken we contact met het energieveld van uw familiesysteem. Verstrikkingen in uw familie worden zichtbaar en deze kunnen duidelijkheid verschaffen over belemmeringen waar u al jaren last van kunt hebben.

In een Familieopstelling gaat het alleen om feitelijke gebeurtenissen, zoals: het vroegtijdig overlijden van een ouder; verstoten van een familielid; echtscheiding; tragische ongelukken; oorlog en geweld; seksueel misbruik; ziekte; psychose/schizofrenie in de familie; autisme.

Voor algemene levens vragen zoals: 
 • Vastlopen in werksituaties
 • Het verkopen van een huis
 • Keuze vraagstukken
 • Niet slagen doelen te bereiken
 • Relatie problemen
 • Herhaalde conflicten
 • Onrust of onbalans
 • Problemen met huisdieren
 •  Verwerking van Incest.
 • Gewicht problemen
 • Negatief zelfbeeld Verslavingen
 • Doodsverlangen
 • Adoptie
 • Ziekte

Bij onze workshops en masterclasses worden de opstellingen 'Blind' gedaan: de representanten weten niet wie of wat ze zijn en ook niet wat er speelt.

Het werkt zuiver, de mogelijkheid van oordelen of interpretaties nemen we hiermee zo goed als weg. Bij voorbaat hebben we hiermee al een interventie gedaan en een blokkade weggenomen. Zo hebben we direct al een voorsprong om in een diepe laag aan het werk te kunnen gaan.

Meedoen en het ondergaan van opstellingen kan voor u diverse inzichten en resultaten opleveren:

 • U krijgt inzicht in een belangrijk stuk dynamiek van systeemopstellingen. U krijgt meer inzicht in uw eigen familiesysteem en de invloed ervan op uw eigen leven.

 • U krijgt meer inzicht in uw eigen (familie)systeem en de invloed ervan op uw eigen leven.

 • U ontwikkelt kennis over systeem werk en leert systeem kijken.
 • U ervaart hoe het is om in een opstelling van iemand anders te staan. 

Het kan zeer verrijkend zijn om representant te zijn in een opstelling voor iemand anders. Met grote regelmaat gebeurt het dat er ook duidelijkheid kan komen met betrekking tot je eigen vraagstukken.
Voordat u zelf een opstelling kan doen, moet u eerst representant geweest zijn in een opstelling van een ander. Zo kunt u beter begrijpen wat het inhoudt en weet u wat het betekent als iemand in uw opstelling representeert. Bovendien is dan geven en nemen in balans.
Deze benadering is zeer geschikt voor ouders die kinderen hebben met lichamelijke of psychische problemen. Een opstelling kan ingezet worden door ouders of verzorgers van het kind. Het kind zelf hoeft hier dan niet bij aanwezig te zijn.

De klassieke methode

Hier gebruiken we  oplossende zinnen of de begeleider verricht handelingen waardoor de liefde die verstoord was weer kan gaan stomen. Iemand kan dan zijn of haar oorspronkelijke plek binnen het systeem weer in nemen, waarmee deze persoon in zijn of haar kracht komt.
Hier gebruiken we  oplossende zinnen of de begeleider verricht handelingen waardoor de liefde die verstoord was weer kan gaan stomen. Iemand kan dan zijn of haar oorspronkelijke plek binnen het systeem weer in nemen, waarmee deze persoon in zijn of haar kracht komt.
 

De beweging vanuit de bron

Hier laten we oplossende zinnen achterwege. Dat durven toestaan van het niet begrijpen geeft kans op een wonder. De representanten zoeken zelf hun plaats en er ontstaat dan vanzelf een juiste ordening van het systeem. Het wetende veld (dit is het veld waar de opstelling plaats vindt) laat zien welke methode goed is voor dat moment. 


Systeemopstellingen

Een opstelling is een methode waarmee we patronen/verstikkingen  die over generaties onbewust worden doorgegeven in een familie zichtbaar kunnen maken.  Met een opstelling kunnen we  duidelijkheid verschaffen over belemmeringen waar u al jaren onbewust  last van kunt hebben.

Deze methode kunnen we ook gebruiken voor bijvoorbeeld loopbaan- of organisatievragen.

Voorbeelden van verstrikkingen.
Voor een systeem is het heel belangrijk dat niemand vergeten of  buitengesloten wordt want dit kan de ordening van het hele systeem verstoren.  Ook is het belangrijk dat geven en nemen in balans is en dat iedereen recht heeft op een eigen plek.

Kinderen hebben een natuurlijke neiging om verdriet of problemen van ouders te willen oplossen. Het kan gebeuren dat een kind daarmee onbewust de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het lot van een ouder,  groot- of overgrootouder ook als hij al volwassen geworden is. Hier is geven en nemen uit balans.